Próba ciśnieniowa instalacja.

próba ciśnieniowa warszawa

Głównym zadaniem każdej instalacji znajdującej się w budynkach użytkowych czy domach i mieszkaniach jest zapewnienie bezpieczeństwa jej użytkownikom. Dlatego też wszystkie instalacje powinny być montowane z dużą uwagą oraz z zachowaniem podstawowych zasad technicznych. Tylko wtedy będzie możliwe sprawne działanie takich systemów. Trzeba jednak mieć na uwadze, że sam ich montaż to dopiero początek. Obowiązkowym elementem jest także sprawdzenie, czy wszystko działa tak jak należy. Sprawdź więc czym jest tak zwana próba ciśnieniowa, w jaki sposób przebiega oraz kiedy należy ją wykonać!

Próba ciśnieniowa – kiedy się ją wykonuje? (sprawdź ofertę próba ciśnieniowa warszawa )

Próba ciśnieniowa powinna zostać wykonana po montażu głównych elementów instalacji, czyli rurociągów. Jednak trzeba pamiętać, że o tego typu czynności powinno się zadbać jeszcze przed zamontowaniem tak zwanej armatury sanitarnej, czyli na przykład zaworów, kotła lub baterii. Ponadto nie można zapomnieć również o odłączeniu od instalacji wszystkich urządzeń. Sposób przeprowadzenia takiej właśnie kontroli powinien być uzależniony od wielkości instalacji, która jest sprawdzana. Jeśli jest to rozbudowana konstrukcja, to dobrze jest robić to etapami. W razie wystąpienia ewentualnej nieszczelności, łatwiej będzie wskazać źródło usterki. Po przeprowadzeniu takiej próby można zyskać pewność, co do tego, czy cała instalacja została wykonana w sposób zgodny z fundamentalnymi standardami. Jednak istnieją także inne przypadki, w których dokonanie próby ciśnieniowej również jest niezbędne. Jest to także remont lub przebudowa dotychczasowej instalacji, czy też sytuacja, kiedy to instalacja była wyłączona z użytkowania na okres kilku miesięcy.

Jakie są metody wykonywania próby ciśnieniowej?

Próba ciśnieniowa instalacji powinna być przeprowadzona w sposób, jaki podpowiada producent elementów, z jakich została ona wykonana. Co do zasady wskazuje się jednak, że istnieją dwie podstawowe metody takich działań. Jedna z nich zakłada, że przy próbie szczelności wykorzystywana jest zimna woda. Natomiast druga przewiduje, że korzysta się z wody, której temperatura jest wysoka. Próba ciśnieniowa może być również przeprowadzana z użyciem sprężonego powietrza.

Jakie są prawidłowe wartości ciśnienia?

Instalacja poddawana próbie szczelności powiedzie się, jeśli jej wyniki będą zgodne z podstawowymi standardami. Ustalone reguły pokazują, że tak zwane ciśnienie próbne, jakie pojawi się w instalacji powinno być półtora razy większe niż to, które zaobserwowane zostanie na etapie próby roboczej. Poziom ciśnienia należy obserwować także na 30 minut od rozpoczęcia próby, jak również dwie godziny od tego momentu. Na tym pierwszym etapie wartość ciśnienia powinna zostać dwukrotnie podwyższona, a jej obniżenie się może wynosić maksymalnie 0,06 MPa. Po upływie dwóch godzin spadek wartości ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa.

Próba ciśnieniowa instalacji – w jaki sposób ją przeprowadzić?

Próba ciśnieniowa jest kontrolą stanu instalacji, która składa się z kilku etapów. W przypadku metody, w której wykorzystywana jest zimna woda, przebieg badania jest następujący – ciśnienie podnosi się do tego określanego mianem próbnego, następnie obserwuje się instalację, potem podobne działania wykonuje się dwa razy. Za każdym razem należy dokładnie sprawdzać jakie pomiary zostają prezentowane. Większość tego typu kontroli dzieli się na badanie wstępne oraz badanie główne. Próba szczelności z wykorzystaniem ciepłej wody wykorzystuje wodę o temperaturze około 60 stopni Celsjusza. W trakcie takiej kontroli sprawdza się w jaki sposób reagują poszczególne elementy całej instalacji. Dla własnego bezpieczeństwa lepiej więc nie rezygnować z takiej kontroli, jak również dobrze jest zadbać o to, aby wynik przeprowadzonej próby był udokumentowany w tak zwanym dzienniku budowy.

Jaki jest cel wykonywania próby ciśnieniowej?

Wykonanie próby ciśnieniowej ma na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa. Z drugiej strony, tego typu działania mają na celu ochronę przed ewentualnymi przykrymi konsekwencjami, takimi jak awarie, czy usterki danej instalacji. Jeśli próba nie zostałaby wykonana, a montaż instalacji byłby niepoprawny, mogłoby to doprowadzić do rozszczelnienia się całego systemu. Bezpośrednio wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami, jakie należałoby przeznaczyć na naprawę instalacji.

Podsumowanie

Warto pamiętać, że próba ciśnieniowa instalacji musi zostać przeprowadzona przez osobę, która posiada w tym zakresie odpowiednie kwalifikacje. Jednak sama kontrola to dopiero początek. Bowiem fakt jej przeprowadzenia musi zostać potwierdzony w specjalnym protokole, który sporządzić powinien fachowiec dokonujący weryfikacji stanu działania instalacji. W tego typu formularzu muszą znaleźć się chociażby informacje takie jak – opis obiektu, w którym była przeprowadzana kontrola, jak również dokładne wyniki próby wstępnej oraz zasadniczej. W obowiązku właściciela budynku, w którym przeprowadzana była kontrola jest przechowywanie takiego formularza. Może okazać się to cenny dowód w razie ewentualnej awarii lub usterki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *